ಸಾನಿಯಾಗೆ ಸೋಲು

ಥೈಲಾಂಡ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪಟ್ಟಾಯ ಓಪನ್ ಟೆನ್ನಿಸ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ ಫೈನಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಸಾನಿಯಾ ಮಿರ್ಜಾ ಪರಾಭಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವರನ್ನು ರಷ್ಯಾದ ವೆರಾ ಜೊನೇರವಾ ಸೋಲಿಸಿದರು.

No Comments to “ಸಾನಿಯಾಗೆ ಸೋಲು”

add a comment.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.