ಹಾಸನ ಸರ್ಕಾರಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಕಾಲೇಜು ತಂಡಕ್ಕೆ ಜಯ

ಹಾಸನ : ನಗರದ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಲಾ ಕಾಲೇಜು, ಕ್ರಿಕೆಟ. ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ .ುಧವಾರ ನಡೆದ ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಅಂತರಕಾಲೇಜು ಮಲೆನಾಡು ವಲಯ ಕ್ರಿಕೆಟ. ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಸನದ ಸರ್ಕಾರಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಕಾಲೇಜು ತಂಡ ಅರಕಲಗೂಡು ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾಲೇಜು ತಂಡದ ವಿರುದ್ದ ೫ ವಿಕೆಟ.ಗಳ ಜಯ ಸಾ.ಸಿತು. ಟಾಸ. ಗೆದ್ದು ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟ. ಆರಂಭಿಸಿದ ಅರಕಲಗೂಡು ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾಲೇಜು ತಂಡವು ನಿಗದಿತ ೩೦ ಓವರ.ಗಳಲ್ಲಿ ೧೪೪ ರನ. ಗಳಿಸಿ ತನ್ನೆಲ್ಲಾ ವಿಕೆಟ. ಕಳೆದುಕೊಂಡಿತು. ತಂಡದ ಪರ ಮಂಜುನಾಥ. ೨೮, ಜಗದೀಶ. ೨೪ ರನ. ಗಳಿಸಿದರು. ಹಾಸನದ ವಿಜ್ಞಾನ ಕಾಲೇಜು ತಂಡದ ಪರ ಶ್ರೇಯಸ. ೩೧ಕ್ಕೆ ೪, ಭರತ. ೨೭ಕ್ಕೆ ೨, ಅಶೋಕ. ೧೮ ಕ್ಕೆ ೨. ನಂತರ ಬ್ಯಾಟ. ಮಾಡಿದ ಸರ್ಕಾರಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಕಾಲೇಜು ಹಾಸನ ತಂಡವು ೨೭ ಓವರ.ಗಳಲ್ಲಿ ೫ ವಿಕೆಟ. ಕಳೆದುಕೊಂಡು ೧೪೮ ರನ. ಗಳಿಸಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ತನ್ನದಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿತು. ತಂಡದ ಪರ ಕಿರಣ.ಕುಮಾರ., ೬೭, ಮಂಜುನಾಥ. ೩೪, ಗಿರೀಶ. ೧೧, ಅರಕಲಗೂಡು ಪರ ಮಂಜುನಾಥ. ೩೫ಕ್ಕೆ ೨. ಸ್ಕೋರ. ವಿವರ : ಅರಕಲಗೂಡು ಕಾಲೇಜು : ೩೦ ಓವರ.ಗಳಲ್ಲಿ ೧೪೪ ರನ. ಹಾಸನ ಸರ್ಕಾರಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಕಾಲೇಜು : ೨೭ ಓವರ.ಗಳಲ್ಲಿ ೫ಕ್ಕೆ ೧೪೮

No Comments to “ಹಾಸನ ಸರ್ಕಾರಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಕಾಲೇಜು ತಂಡಕ್ಕೆ ಜಯ”

add a comment.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.