ಚಿತ್ರ ಪ್ರಚಾರದಲ್ಲಿ ತಾರೆಯರು

ಬಾಲಿವುಡ್‌ನ ರಾಣಿ ಮುಖರ್ಜಿ ಹಾಗೂ ಶಾಹೀದ್‌ ಕಪೂರ್‌ ಫದಿಲ್‌ ಬೋಲೇ ಹಡಿಪಾಫ ಚಿತ್ರದ ಪ್ರಚಾರದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡ ಕ್ಷಣಗಳು.

No Comments to “ಚಿತ್ರ ಪ್ರಚಾರದಲ್ಲಿ ತಾರೆಯರು”

add a comment.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.