ನೈಜ ಬದುಕಿನ ಪ್ರೇಮ್ ಕಹಾನಿ ಬೆಳ್ಳಿ ತೆರೆಗ

ಈ ವರ್ಷದ .ಹು ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಮತ್ತೊಂದು ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರ ಘಿಫಪ್ರೇಮ. ಕಹಾನಿಘಿಫ ಈ ಚಿತ್ರ ಯಾವಾಗ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹಂ.ಲಿಸುತ್ತಿರುವ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಕುತೂಹಲಕ್ಕೆ ಈ ವಾರ ತೆರೆಬೀಳಲಿದೆ. ತಾಜ.ಮಹಲ. ಆರ.. ಚಂದ್ರು ಈ ವಾರ ತೆರೆಗೆ ನಿರ್ದೇಶನದ ಪ್ರೇಮ. ಕಹಾನಿ ಚಿತ್ರವು ಸೆಪ್ಟೆಂ.ರ. ೧೧ ರಂದು ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ತಾಜ. ಮಹಲ. .ಳಿಕ ಆರ. ಚಂದ್ರು ತಮ್ಮ ಎರಡನೇ ಚಿತ್ರ ಘಿಫಪ್ರೇಮ. ಕಹಾನಿಘಿಫ ಗೆಲುವಿನ .ಗ್ಗೆ ಅಪಾರ ವಿಶ್ವಾಸ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಘಿಫಪ್ರೇಮ. ಕಹಾನಿಘಿಫ ಚಿತ್ರ ಖಂಡಿತ ೨೫ ವಾರಗಳಿಗೂ ಅ.ಕ ದಿನ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಾಣಲಿದೆ ಎಂ. ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಅವರು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಂದ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂ. ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಘಿಫಪ್ರೇಮ. ಕಹಾನಿಘಿಫ ಚಿತ್ರ ತಂಡವಿದೆ. ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟು ನಾಲ್ಕೈದು ವರ್ಷಗಳಾದರೂ ನಾಯಕ ಅಜಯ.ರಾವ.ಗೆ ಯಶಸ್ಸು ತಂದುಕೊಟ್ಟ ಚಿತ್ರ ಘಿಫತಾಜ.ಮಹಲ.ಘಿಫ ಒಂದೇ. ಘಿಫಪ್ರೇಮ.ಕಹಾನಿಘಿಫನೈಜ.ದುಕಿನಲ್ಲಿನಡೆದನೈಜಪಾತ್ರಗಳ ಕಥೆಯಾಗಿದ್ದು ಚಿತ್ರದ ಮೊದಲರ್ಧ ನೀರಾಸವಾಗಿದ್ದರೂ ದ್ವಿತೀಯಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯದ್ಭುತವಾಗಿದೆ ಯಂತೆ. ಅಜಯ.ರಾವ.ಗೆ ಚಿತ್ರ .ದುಕಿನ ಪ್ರಮುಖ ತಿರುವು ಘಿಫಪ್ರೇಮ. ಕಹಾನಿಘಿಫಯಲ್ಲಿ ಸಿಗಲಿದೆ ಎಂ.ುದು ಚಿತ್ರದ ಪ್ರಿವ್ಯೂ ನೋಡಿದ ಗಣ್ಯರ ಅನಿಸಿಕೆ. ಘಿಫಪ್ರೇಮ. ಕಹಾನಿಘಿಫ ಯಲ್ಲಿ ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಯುವ ಜೋಡಿಯ ಪ್ರೇಮದ ಕಥೆ ಸಂಭ್ರಮದ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಆರಂಭಗೊಂಡು ದುರಂತದಲ್ಲಿ ಅಂತ್ಯವಾಗುವುದೇ ಎಂ.ುದೇ ಕುತೂಹಲದ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ.್ಸ ಆಗಿದೆಯಂತೆ. ಘಿಫಪ್ರೇಮ. ಕಹಾನಿಘಿಫ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿನ ಇ.್ಬರು ಪ್ರೇಮಿಗಳ .ದುಕುಈಶುಕ್ರವಾರದಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ.ಈಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಇಳಯರಾಜ ಸಂಗೀತ, ಕೆ.ಎಂ. ಚಂದ್ರಶೇಖರ. ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ, ಕೆ.ಎಂ. ಪ್ರಕಾಶ. ಸಂಕಲನ, ರವಿವರ್ಮ ಸಾಹಸವಿದೆ. ಚಿತ್ರ ಸಾಹಿತಿ ಕೆ. ಕಲ್ಯಾಣ., ವಿ. ನಾಗೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ.

No Comments to “ನೈಜ ಬದುಕಿನ ಪ್ರೇಮ್ ಕಹಾನಿ ಬೆಳ್ಳಿ ತೆರೆಗ”

add a comment.

Leave a Reply