ಮೈಕೆಲ್ ಜಾಕ್ಸನ್ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥ ನೃತ್ಯ ಕಲಾ ಮೇಳ

ಬೆಂಗಳೂರು: ನಗರದ ಸುರ್ವೆ ಕಲ್ಚರಲ. ಎಜುಕೇಷನ. ಅಕಾಡೆಮಿ ಟ್ರಸ.್ಟನ ೧೮ನೇ ವರ್ಷದ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ಸವಿನೆನಪಿಗೆ ಸೆಪ್ಟಂ.ರ. ೧೦, ೧೧, ೧೨ ಮತ್ತು ೧೩ ರಂದು ನಗರದ ಟೌನ.ಹಾಲ.ನಲ್ಲಿ ಮೈಕಲ. ಜಾಕ್ಸನ. ಸ್ಮರಣಾರ್ಥ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನೃತ್ಯ ಕಲಾಮೇಳ ಹಾಗೂ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಉತ್ಸವ ಪ್ರದರ್ಶನ ಹಾಗೂ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರಮೇಶ. ಸುರ್ವೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಸಮ್ಮೇಳನಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಪುಸ್ತಕ ಮನೆ ಖ್ಯಾತಿಯ ಹಿರಿಯ ಸಾಹಿತಿ, ಚಿಂತಕ ಹರಿಹರಪ್ರಿಯ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸಮಾರಂಭವನ್ನು ಉನ್ನತ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವ ರಾಮಚಂದ್ರಗೌಡ ಉದ್ಘಾಟಿಸಲಿದ್ದು, ಹಿರಿಯ ಚಲನಚಿತ್ರ ಕಲಾವಿದ ಶ್ರೀನಿವಾಸಮೂರ್ತಿ ಚಾನೆಲ.ಗಳಿಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿತರಿಸುವರು. ರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತ ಗಾಯಕ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಸು.್ಬಣ್ಣ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸುಗಮ ಸಂಗೀತ ಪರಿಷತ.ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವೈ.ಕೆ. ಮುದ್ದುಕೃಷ್ಣ ಮಂದಾಕಿನಿ ವಿಮರ್ಶೆ ಪ್ರ.ಂಧ ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ವಿಜೇತರಿಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿತರಿಸುವರು.

No Comments to “ಮೈಕೆಲ್ ಜಾಕ್ಸನ್ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥ ನೃತ್ಯ ಕಲಾ ಮೇಳ”

add a comment.

Leave a Reply