ಒಬಾಮಾಗೆ ನೊಬೆಲ್

ಅಮೇರಿಕಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಾರಕ್ ಹುಸೇನ್ ಒಬಾಮಾ ಅವರಿಗೆ ೨೦೦.೯ರ ನೊಬೆಲ್ ಶಾಂತಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ದೊರೆತಿದೆ. ಅಣ್ವಸ್ತ್ರ ಮುಕ್ತ ವಿಶ್ವಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ನಡೆಸಿದ ಹೋರಾಟಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಗೌರವ ಸಂದಿದೆ

No Comments to “ಒಬಾಮಾಗೆ ನೊಬೆಲ್”

add a comment.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.